Muçalla 3DMuçalla 3D

Kontrolli i minjve

Minjtë shkaktojnë dëme në drithërat, artikujt ushqimor dhe pronën e familjes në masë të madhe. Ata gjithashtu ndikojnë në përhapjen e sëmundjeve  të ndryshme si murtaja, ethe, vjellje, çrregullime mendore dhe sëmundje të ndryshme. Për më tepër, minjtë priren të kthehen në vendet ku janë hequr. Ne jemi emri kryesor në ofrimin e shërbimeve të menjëhershme dhe efektive për eliminimin e brejtësve nga shtëpia, dyqanet dhe hambari juaj. Ekipi ynë i profesionistëve përdor mënyra më të lehta, më të shpejta dhe më efektive për t’ju mbrojtur nga minjtë.

Si punojmë?

Ne përdorim dezifektantet dhe helmet më të mira , gjithashtu dhe makineritë për kontrollin e tyre në mënyrë që ju të mund të merrni lehtësim të plotë nga efektet dëmtuese të minjve. Profesionistët tanë me përvojë së pari analizojnë situatën dhe kryejnë shërbimet tona për ndikimin maksimal. Teknikat që përdorim për të eleminuar minjtë përfshijnë, kurthe dhe helmime.

Rezultati

  • Sigurimi i shëndetit të njerëzve dhe kafshëve
  • Kontroll i pronës së dëmtuar
  • Mbrojtje e plotë kundër ndotjes së ushqimit dhe humbjeve