Muçalla 3DMuçalla 3D

Kontrolli termiteve

Termitet janë një nga insektet  më shkatërruese, që mund të shkaktojnë një dëme të mëdhaja në mobilimin tuaj ose dokumentet të rëndësishme. Gjëja më e keqe me termitet është se ato punojnë fshehurazi dhe dëmtojnë në mënyrë të pakthyeshme asetet tuaja të vlefshme si mobiljetet e drurit dhe letrat. Ato shkaktojnë dëmtim të pronave në masë të madhe dhe gjithashtu kërcënojnë që të jetojnë pemë dhe shkurre. Eliminimi i termiteve nga shtëpia kërkon aftësi të veçanta sepse shumë nga pikat e infektuara janë të fshehura dhe të vështira për t’u përdorur.

Si punojmë?

Ne aplikojmë kimikatet më të mira për çrrënjosjen e termiteve për të eliminuar infektimin dhe për të parandaluar ri-infektimin për një periudhë të gjatë kohore. Ne shkojmë drejt folesë së tyre për ti shfarosur nga rrënjët e tyre. Ne krijojmë një pengesë kimike për të vrarë termitet.

Rezultati

  • Termititë janë vrarë krejtësisht, ndryshe nga shërbimet e tjera të kontrollit të dëmtuesve të cilët vetëm i largojnë ato
  • Kërcënimi nga ri-infektimi është reduktuar në një masë të madhe
  • Asnjë infektim për gjashtë muaj të garantuar
  • Jetë e zgjatur e mobiljeve dhe punimeve të drurit